Z A P R A S Z A M Y

 www.facebook

 

PRZEKAŻ  1%  PODATKU 

KRS 115606

 

   Jan Paweł II był naszym Honorowym Członkiem

ZIEMIA WADOWICKA, JAK KAŻDY REGION POLSKI, MA SWOJĄ  PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA WINNA BYĆ FUNDAMENTEM PRZYSZŁOŚCI